Symbolika Znaku i Kolorystyki

Symbolika Znaku i Kolorystyki

Dla potrzeb strony www zaprojektowano symbol Parków kulturowych w Krakowie, który będzie wykorzystywany w materiałach graficznych oraz identyfikację wizualną poszczególnych parków kulturowych. Logo posługuje się motywem bram miejskich Krakowa i symbolizuje zarówno otwartą bramę z herbu Miasta, jak i bramy, jako charakterystyczne reprezentacje różnych stylów architektonicznych. Uproszczone obrysy bram, przenikające się nawzajem, tworzą obraz warstwowej i bogatej historycznie tkanki Miasta. Sygnet logo zwieńczono koroną, podkreślając stołeczność Krakowa.

Witryna nieprzypadkowo i w sposób przemyślany wykorzystuje barwy wiodące dla poszczególnych podstron. Niebieski kolor, określający ogólnie parki kulturowe Krakowa, koresponduje z barwami Miasta i jest zgodny z obowiązującym Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa. Parkowi Kulturowemu Stare Miasto przypisano róż pompejański, który odzwierciedla wyniki analizy kolorów elewacji krakowskich budynków, w której widoczna jest przewaga kolorów jasnych, stonowanych, głównie z wyraźną dominacją czerwieni (praca inżynierska Karoliny Palmowskiej na Politechnice Krakowskiej „Analiza kolorów elewacji wybranych miast w Polsce”, 2017). Ze studium kolorystycznego dla Nowej Huty (które na zlecenie Miasta przygotował historyk sztuki Waldemar Komorowski) wzięto kolor popielaty dla tego parku kulturowego, który w materiałach informujących o nowym parku przenika się kolorem oliwkowym, wyrażającym zarówno odcień niektórych elewacji, jak i „zieloność” dzielnicy. Z kolei za barwę kojarzącą się z projektowanym Parkiem Kulturowym Kazimierz ze Stradomiem uznano złoty/ugier, który pojawia się w wielu elementach architektury Kazimierza i symbolach żydowskich, jak również jest już wykorzystywany w identyfikacji Festiwalu Kultury Żydowskiej. Z kolei Podgórze może pochwalić się obszernymi obszarami zielonymi (Krzemionki, Park Bednarskiego, wzgórze św. Benedykta), stąd też zaproponowano zieleń, jako kolor przyporządkowany dla planowanego Parku Kulturowego Stare Podgórze z Krzemionkami.

Logo Parków Kulturowych

Logo kontrastowe Parki Kulturowe  w Krakowie