Ogródki gastronomiczne

Co musisz wiedzieć?

Uzyskaj zezwolenie zarządcy drogi:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Główna siedziba:
ul. Centralna 53
31-586 Kraków
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Telefon: 12 616 7416
Oddział:
os. Złotej Jesieni 14
31-828 Kraków

Procedura ZDMK-26: Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację ogródka gastronomicznego

Uzyskaj opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków – co do lokalizacji ogródka

Miejski Konserwator Zabytków
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Urząd Miasta Krakowa
ul. Biskupia 18
31-144 Kraków
E-mail: mkz@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 65 00

Uzyskaj opinię Głównego Architekta Miasta – co do lokalizacji ogródka

Główny Architekt Miasta
Wydział Architektury i Urbanistyki
Urząd Miasta Krakowa
ul. Mogilska 41
31-545 Kraków
e-mail: au.umk@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 11 16

Uzyskaj opinię Plastyka Miasta – co do projektu architektonicznego ogródka

Plastyk Miasta
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Miasta Krakowa
ul. Wielopole 17a
31-072 Kraków
e-mail: kd.umk@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 15 55

Wyposażenie i estetyka?

  • Zachowaj min. 1,5 m wolnej przestrzeni chodnika umożliwiającej swobodne poruszanie się pieszych oraz dojście lub dojazd do budynków na szerokości bramy wejściowej lub wjazdowej
  • Zachowaj min. 0,5 m skrajni drogowej, zgodnie z przepisami odrębnymi
  • Elementy ogródka położone najbliżej dojścia lub wjazdu do bramy powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od światła bramy
  • Pamiętaj! Mimo zachowania tych warunków zarządca terenu może wnieść zastrzeżenia do wnioskowanej lokalizacji z uwagi na istniejące uwarunkowania (np. wynikające z organizacji ruchu, natężenia ruchu pieszych i pojazdów, szerokości chodnika, sposobu parkowania pojazdów)
  • Nie umieszczaj w ogródku urządzeń gastronomicznych, stoisk handlowych, urządzeń nagłaśniających. Nie stosuj podestów i sztucznych wykładzin na istniejącej nawierzchni
  • Na terenie ogródków dopuszcza się parasole jedynie w kolorach: białym, beżowym, szarym i zielonym. Czasze parasoli powinny być jednolite kolorystycznie oraz pozbawione elementów graficznych i wzorów
  • Jeżeli korzystasz z parasoli sponsorów dopilnuj żeby reklama sponsora była umieszczona tylko na co drugim lambrekinie. Pozostałe lambrekiny możesz oznaczyć swoim logiem, nazwą firmy lub rodzajem prowadzonej działalności
  • Na terenie ogródka gastronomicznego dopuszcza się umieszczenie jednej tablicy reklamowej, (oferta gastronomiczna – menu lokalu) o wymiarach nieprzekraczających 50 cm x 70 cm, umieszczonej na stojaku (pulpicie) o wysokości do 120 cm lub na sztaludze o wysokości 145 cm oraz szerokości 46 cm, jeżeli dany lokal nie eksponuje takiej informacji w formie innej tablicy reklamowej na nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gastronomiczna
Logo kontrastowe Park Kulturowy  Nowa Huta