Ogródki gastronomiczne

Co musisz wiedzieć?

Uzyskaj zezwolenie zarządcy drogi:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Główna siedziba:
ul. Centralna 53
31-586 Kraków
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Telefon: 12 616 7416
Oddział:
os. Złotej Jesieni 14
31-828 Kraków

Procedura ZDMK-26: Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację ogródka gastronomicznego

Uzyskaj opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków – co do lokalizacji ogródka

Miejski Konserwator Zabytków
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Urząd Miasta Krakowa
ul. Biskupia 18
31-144 Kraków
E-mail: mkz@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 65 00

Uzyskaj opinię Głównego Architekta Miasta – co do lokalizacji ogródka

Główny Architekt Miasta
Wydział Architektury i Urbanistyki
Urząd Miasta Krakowa
ul. Mogilska 41
31-545 Kraków
e-mail: au.umk@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 11 16

Uzyskaj opinię Plastyka Miasta – co do projektu architektonicznego ogródka

Plastyk Miasta
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Miasta Krakowa
ul. Wielopole 17a
31-072 Kraków
e-mail: kd.umk@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 15 55

Wyposażenie i estetyka?

  • Zachowaj min. 1,5 m wolnej przestrzeni chodnika umożliwiającej swobodne poruszanie się pieszych oraz dojście lub dojazd do budynków na szerokości bramy wejściowej lub wjazdowej
  • Zachowaj min. 0,5 m skrajni drogowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
  • Elementy ogródka położone najbliżej dojścia lub wjazdu do bramy powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od światła bramy,
  • Pamiętaj! Mimo zachowania tych warunków zarządca terenu może wnieść zastrzeżenia do wnioskowanej lokalizacji z uwagi na istniejące uwarunkowania (np. wynikające z organizacji ruchu, natężenia ruchu pieszych i pojazdów, szerokości chodnika, sposobu parkowania pojazdów),
  • Nie umieszczaj w ogródku urządzeń gastronomicznych, stoisk handlowych, urządzeń nagłaśniających.
  • Nie stosuj podestów i sztucznych wykładzin na istniejącej nawierzchni
  • Jeżeli korzystasz z parasoli sponsorów dopilnuj żeby reklama sponsora była umieszczona tylko na co drugim lambrekinie. Pozostałe lambrekiny możesz oznaczyć swoim logiem, nazwą firmy lub rodzajem prowadzonej działalności
Logo kontrastowe Park Kulturowy  Nowa Huta