Estetyka elewacji

Umieszczanie reklam i szyldów:

Uzyskaj pozwolenie na umieszczenie szyldu płaszczyznowego:

Jeśli budynek, na którym chcesz umieścić szyld lub urządzenie reklamowe, jest wpisany do rejestru zabytków, złóż wniosek z kompletem dokumentów do:

Miejskiego Konserwatora Zabytków
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Urząd Miasta Krakowa
ul. Biskupia 18
31-144 Kraków
E-mail: mkz@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 65 00

Procedura KZ-4 – Pełna treść procedury

Plastyk Miasta
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Miasta Krakowa
ul. Wielopole 17a
31-072 Kraków
e-mail: kd.umk@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 15 55

Procedura KD-06 (Pełna treść procedury)

Jeśli budynek, na którym chcesz umieścić szyld lub urządzenie reklamowe, jest w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych, należy złożyć wniosek z kompletem dokumentów do:

Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie
ul. Bolesława Czerwieńskiego 16
31-319 Kraków
E-mail: zbk@zbk.krakow.pl
Telefon: 12 616 61 27

Procedura ZBK-10 (Pełna treść procedury)

Plastyk Miasta
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Miasta Krakowa
ul. Wielopole 17a
31-072 Kraków
e-mail: kd.umk@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 15 55

wniosek z kompletem dokumentów do Plastyka Miasta – graficzny i zwymiarowany projekt nośnika informacji wizualnej z uwzględnieniem formy, kolorystyki, rodzaju materiałów, oświetlenia itp., wraz z jego wizualizacją na nieruchomości.

Uzyskaj pozwolenie na umieszczenie szyldu na wysięgniku:

Złóż wniosek z kompletem dokumentów do:

Zarządu Dróg Miasta Krakowa
Główna siedziba:
ul. Centralna 53
31-586 Kraków
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Telefon: 12 616 7416
Oddział:
os. Złotej Jesieni 14

Procedura ZDMK-27 (Pełna treść procedury)

Plastyk Miasta
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Miasta Krakowa
ul. Wielopole 17a
31-072 Kraków
e-mail: kd.umk@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 15 55

Procedura KD-06 (Pełna treść procedury)

Jeśli budynek, na którym chcesz umieścić szyld lub urządzenie reklamowe, jest w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych, należy złożyć wniosek z kompletem dokumentów, zgodnie z procedurą ZBK-10 oraz wniosek z kompletem dokumentów do Plastyka Miasta – graficzny i zwymiarowany projekt nośnika informacji wizualnej z uwzględnieniem formy, kolorystyki, rodzaju materiałów, oświetlenia itp., wraz z jego wizualizacją na nieruchomości.

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
ul. Bolesława Czerwieńskiego 16
31-319 Kraków
E-mail: zbk@zbk.krakow.pl
Telefon: 12 616 61 27

Procedura ZBK-10 (Pełna treść procedury)

Jeśli budynek, na którym chcesz umieścić szyld lub urządzenie reklamowe, jest wpisany do rejestru zabytków, należy złożyć wniosek z kompletem dokumentów do

Miejskiego Konserwatora Zabytków
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Urząd Miasta Krakowa
ul. Biskupia 18
31-144 Kraków
E-mail: mkz@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 65 00

Procedura KZ-4 (Pełna treść procedury)

Plastyk Miasta
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Miasta Krakowa
ul. Wielopole 17a
31-072 Kraków
e-mail: kd.umk@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 15 55

Procedura KD-06 (Pełna treść procedury)

Umieszczenie szyldu na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia na budowę

Wydział Architektury i Urbanistyki
ul. Mogilska 41
31-545 Kraków
Telefon: 12 616 8034
E-mail: au.umk@um.krakow.pl

Procedura AU-4 (Pełna treść procedury).

Natomiast na pozostałych obiektach – zgłoszenia do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK
Procedura AU-10 (Pełna treść procedury)

Dozwolone wymiary szyldów:

 • Szyld może być umieszczony płasko na elewacji, witrynie lokalu albo na wysięgniku,
 • Szyld na nośniku płaszczyznowym nie może mieć powierzchni większej niż 1 m2, przy czym umieszczony na witrynie może maksymalnie zajmować 20% jej powierzchni
 • Szyld na wysięgniku może być umieszczony na wysokości nie mniejszej niż 2,5 m, w odległości maksymalnie 80 cm od elewacji do krańca wysięgnika i mieć nie więcej niż 60 cm wysokości

Pamiętaj o przestrzeganiu przepisów!

 • Zakaz umieszczania więcej niż jednego szyldu na budynku, w którym jest prowadzona działalność
 • Zakaz umieszczania szyldu na innych budynkach, poza tym, w którym jest prowadzona działalność
 • Zakaz umieszczania szyldów powyżej parteru, w tym w oknach, na dachach, kalenicach i ścianach szczytowych,
 • Zakaz umieszczania szyldów o jaskrawej kolorystyce, odbijających światło odblaskowych, projekcji świetlnych, elementów ruchomych, neonów oraz światła o zmieniającym się natężeniu, błyskowego lub pulsującego,
 • Zakaz umieszczania reklam sprzecznych z moralnością publiczną,
 • Zakaz umieszczania reklam i szyldów w bramach, przejściach i przejazdach do budynków w sposób przesłaniający światło bram, przejść i przejazdów oraz otwarte do wewnątrz skrzydła drzwi, bram i krat,
 • Zakaz umieszczania reklam na nawierzchniach placów i dróg,
 • Zakaz lokalizacji, obwożenia i obnoszenia nośników reklamowych,
 • Zakaz umieszczania banerów nad drogami publicznymi i placami.

Aranżacja witryn

Krakowskie witryny sklepowe, zarówno te zachowane, jak i zrekonstruowane na podstawie materiałów ikonograficznych, tworzą niepowtarzalny wizerunek miasta i odzwierciedlają przemiany stylowe w architekturze oraz wzornictwie. Wielowiekowa tradycja projektowania okien wystawowych, począwszy od historycznych i eklektycznych piętrowych instalacji stolarskich (witryn skrzyniowych), poprzez modernistyczne obramienia wielkich okien aż po aranże frontów parterów w stylu art-deco i funkcjonalizmu, w zasadniczy sposób kształtuje krajobraz krakowskich wnętrz ulicznych. Dla zachowania tego wizerunku wprowadzono zasady i wytyczne w odniesieniu do nowych projektów identyfikacji wizualnej, uwzględniające typy stylistyczne oraz podziały architektoniczne okien wystawowych.

Wyklejki na szybach mogą zajmować maksymalnie 20% powierzchni witryny i mogą zawierać wyłącznie informacje na temat:

 • Możliwości dokonywania płatności kartami płatniczymi oraz korzystania z innych kart, w szczególności: rabatowych, lojalnościowych, wydawanych w ramach programów partnerskich,
 • Możliwości zwrotu podatku VAT,
 • Godzin otwarcia lokalu,
 • Ochrony lub monitoringu obiektu – bez nazw i graficznych oznaczeń podmiotów świadczących usługę,
 • Przeznaczenia nieruchomości na sprzedaż, na wynajem lub do wydzierżawienia,

Markizy

 • Istnieje możliwość stosowania markiz, daszków i innych rodzajów zadaszeń, z zachowaniem warunków opisanych w uchwale par. 3 ust.1.
 • Zakaz stosowania markiz zasłaniających detale architektoniczne, widoki na zabytki, czy przysłaniających osie widokowe.

Chorągwie

Zakaz umieszczania na elewacjach budynków chorągwi, chorągiewek, proporczyków i banerów oraz innych nośników informacji handlowej i wizualnej, za wyjątkiem budynków instytucji, na których jest to dopuszczone na podstawie odrębnych przepisów.

Urządzenia nagłaśniające i klimatyzujące

Zakaz umieszczania od strony przestrzeni publicznych urządzeń nagłaśniających i klimatyzujących.

Logo kontrastowe Park Kulturowy Stare Miasto