Aktualności

27.09.2022

Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem – ważne informacje

Zapisy uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem weszły w życie 1 września 2022 r. Oznacza to, że wszelkie nowe obiekty i elementy zagospodarowania przestrzeni (m.in. tablice i urządzenia reklamowe), które pojawią się na obszarze chronionym, po tej dacie, będą musiały zachować zgodność z zapisami tego dokumentu. Z kolei w odniesieniu do obiektów i elementów już funkcjonujących na tym terenie, nowe regulacje i przepisy będą stosowane dopiero od 1 września 2023 r.

Granice
Parku Kulturowego
Kazimierz ze Stradomiem

Mapa - Granice  Parku Kulturowego  Kazimierz ze Stradomiem Mapa kontrastowa - Granice  Parku Kulturowego  Kazimierz ze Stradomiem

Kalendarz

1800
przyłączenie Kazimierza do Krakowa jako dzielnicy
1978
wpis Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
1994
zarządzenie prezydenta RP o uznaniu Starego Miasta za pomnik historii
2017
od 8 grudnia 2017 r. teren Kazimierza i Stradomia chronią zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Logo kontrastowe Park Kulturowy  Kazimierz   ze Stradomiem