Aktualności

19.08.2023

Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem – zakończenie tzw. okresu przejściowego 31 sierpnia 2023 r.

Uchwała Rady Miasta Krakowa nr LXXXIII/2368/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem weszła w życie 1 września 2022 r. Od tego momentu lokalne instytucje, przedsiębiorcy oraz właściciele budynków mieli dodatkowy rok na dostosowanie się do przyjętych zasad. Dotyczy to zwłaszcza obiektów i elementów (m.in. szyldów, tablic i urządzeń reklamowych) istniejących na tym terenie przed powołaniem parku. 31 sierpnia br.upływa termin zakończenie tzw. okresu przejściowego. Jesteśmy zatem o krok od pełnego funkcjonowania nowych regulacji wprowadzonych na terenie Kazimierza i  Stradomia.

Granice
Parku Kulturowego
Kazimierz ze Stradomiem

Mapa - Granice  Parku Kulturowego  Kazimierz ze Stradomiem Mapa kontrastowa - Granice  Parku Kulturowego  Kazimierz ze Stradomiem

Kalendarz

1800
przyłączenie Kazimierza do Krakowa jako dzielnicy
1978
wpis Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
1994
zarządzenie prezydenta RP o uznaniu Starego Miasta za pomnik historii
2017
od 8 grudnia 2017 r. teren Kazimierza i Stradomia chronią zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Logo kontrastowe Park Kulturowy  Kazimierz ze Stradomiem