Ogródki gastronomiczne

Funkcjonowanie ogródków

Nowe ogródki od 1 września 2022r., muszą spełniać wszystkie wymogi uchwały o Parku Kulturowym Kazimierz ze Stradomiem, natomiast ogródki już istniejące przed tą datą mają czas na dostosowanie swojego wyposażenia najpóźniej do 1 września 2023r.

Od 9.06.2023 r. zmieniły się godziny funkcjonowania dla WSZYSTKICH ogródków gastronomicznych, za wyjątkiem urządzonych na targowiskach miejskich:

 • w okresie od 1 kwietnia do 31 października:
  • od niedzieli do czwartku w godzinach 07:00-24:00,
  • od piątku do soboty oraz w dni poprzedzające dzień wolny od pracy w godzinach 07:00-01:00,
 • w okresie od 1 listopada do 31 marca:
  • od niedzieli do czwartku w godzinach 7:00-23:00,
  • od piątku do soboty oraz w dni poprzedzające dzień wolny od pracy w godzinach 7:00-24.00;

Ogródki na targowiskach miejskich funkcjonują zgodnie z regulaminem targowiska przyjętym uchwałą RMK.

Dopuszcza się funkcjonowanie mobilnych punktów gastronomicznych jedynie w dwóch lokalizacjach na Kazimierzu tj.:

 1. rejon skrzyżowania ul. św. Wawrzyńca/ul. Wąskiej,
 2. rejon skrzyżowania ul. Jakuba/ul. Ciemnej,
  • W okresie od 1 kwietnia do 31 października:
   • od niedzieli do czwartku w godzinach 07:00-24:00,
   • od piątku do soboty oraz w dni poprzedzające dzień wolny od pracy w godzinach 07:00-01:00,
  • w okresie od 1 listopada do 31 marca:
   • od niedzieli do czwartku w godzinach 7:00-23:00,
   • od piątku do soboty oraz w dni poprzedzające dzień wolny od pracy w godzinach 7:00-24:00.

Powyższe regulacje odnośnie mobilnych punktów gastronomicznych nie dotyczą obszarów, na których realizowane jest przedsięwzięcie plenerowe.

Co musisz wiedzieć?

W celu organizacji ogródka gastronomicznego konieczne jest zawarcie umowy z Gminą Miejską Kraków, Prezydentem Miasta Krakowa, działającym w imieniu Skarbu Państwa lub administratorem targowiska miejskiego (za zgodą Gminy Miejskiej Kraków), a na terenie dróg publicznych – uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi (Zarządu Dróg Miasta Krakowa). Niezbędne jest również uzyskanie opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków Głównego Architekta Miasta (co do lokalizacji ogródka) oraz Plastyka Miasta (co do projektu architektonicznego ogródka).

Uzyskaj zezwolenie zarządcy drogi:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Główna siedziba:
ul. Centralna 53
31-586 Kraków
E-mail: sekretariat.dp@zdmk.krakow.pl
Telefon: 12 616 7416
Oddział:
os. Złotej Jesieni 14
31-828 Kraków

Procedura ZDMK-26 Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację ogródka gastronomicznego (Pełna treść procedury)

Podpisz umowę z Gminą Miejską Kraków:

Wydział Spraw Administracyjnych UMK
Urząd Miasta Krakowa
ul. Powstania Warszawskiego 10
31-541 Kraków
E-mail: sa.umk@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 92 34

Procedura SA-44 Zawarcie umowy na czasowe udostępnienie miejsca w celu zorganizowania letniego ogródka kawiarnianego/ gastronomicznego w Rynku Głównym, w Małym Rynku, na placu Szczepańskim oraz na placu Wolnica w Krakowie (zw. dalej ogródkiem) (Pełna treść procedury)

Procedura SA-45 Zawarcie umowy na czasowe udostępnienie miejsca w celu zorganizowania ogródka kawiarnianego/ gastronomicznego w Krakowie poza Rynkiem Głównym, Małym Rynkiem, placem Szczepańskim oraz placem Wolnica w Krakowie (zw. dalej ogródkiem) (Pełna treść procedury)

Procedura SA-23 Zawarcie umowy na czasowe udostępnienie miejsca w celu zorganizowania zimowego ogródka kawiarnianego/gastronomicznego w Rynku Głównym, w Małym Rynku, na placu Szczepańskim oraz na placu Wolnica w Krakowie (zw. dalej ogródkiem) (Pełna treść procedury)

Uzyskaj opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków – co do lokalizacji ogródka

Miejski Konserwator Zabytków
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Urząd Miasta Krakowa
ul. Biskupia 18
31-144 Kraków
E-mail: mkz@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 65 00

Uzyskaj opinię Głównego Architekta Miasta – co do lokalizacji ogródka

Główny Architekt Miasta
Wydział Architektury i Urbanistyki
Urząd Miasta Krakowa
Ul. Mogilska 41
31-545 Kraków
e-mail: AU.UMK@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 11 16

Uzyskaj opinię Plastyka Miasta – co do projektu architektonicznego ogródka

Plastyk Miasta
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Miasta Krakowa
Ul. Wielopole 17 a
31-072 Kraków
e-mail: kd.umk@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 15 55

Wyposażenie, estetyka

 • Ogródki gastronomiczne na chodnikach wymagają zachowania co najmniej 0,5 m odległości od krawędzi jezdni oraz co najmniej 1,5 m wolnej przestrzeni chodnika umożliwiającej swobodne poruszanie się pieszych oraz dojście lub dojazd do budynków na szerokości bramy wjazdowej (przy czym elementy ogródka położone najbliżej dojścia lub wjazdu do bramy winny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od światła bramy).
 • Dopuszcza się ogrodzenia ogródków w formie metalowych lub drewnianych, ażurowych przęseł (max. wysokość – 110 cm oraz max. odległość między przęsłami – 100 cm) oraz drewnianych, ceramicznych lub metalowych donic (o wysokości minimum 40 cm, max. odległość między donicami – 50 cm).
 • Ogródki gastronomiczne (z wyłączeniem ogródków urządzonych w podworcach, na niezabudowanych nieruchomościach oraz na czas trwania przedsięwzięć plenerowych), mogą być lokalizowane przed obiektem budowlanym, w którym znajduje się lokal gastronomiczny, posiadający własne zaplecze oraz wejście od strony ulicy, przy której jest zlokalizowany.
 • Zakaz umieszczania w ogródkach: urządzeń gastronomicznych, stoisk handlowych, urządzeń nagłaśniających oraz stosowania podestów i sztucznych wykładzin.
 • Dopuszczalne parasole: jednakowe, klasyczne – jednoczaszowe, w kolorach białym, beżowym i szarym, minimum pięcioboczne, z systemem antywietrznym kominowym, na podporze centralnej o wysokości do 275 cm oraz o średnicy do 350 cm oraz wysokości lambrekina do 25 cm, którego dolna krawędź powinna znajdować się na wysokości nie niższej niż 200 cm.
  W sezonie zimowym – czworoboczne, o długości boku do 300 cm, na podporze bocznej.
 • Czasze parasoli – jednolite kolorystycznie, bez elementów graficznych i wzorów.
 • Na lambrekinach dopuszcza się zamieszczanie naprzemiennie (w formie napisu lub elementu plastycznego): jednolitego szyldu (logo organizatora ogródka gastronomicznego lub informacja o prowadzonej działalności) oraz logo sponsora.
 • Na terenie ogródka dopuszcza się umieszczenie jednej tablicy reklamowej (oferta gastronomiczna – menu) o max. wymiarach 50 cm x 70 cm, umieszczonej na stojaku (pulpicie) lub na sztaludze o wysokości 145 cm i szerokości 46 cm, pod warunkiem nieeksponowania analogicznej tablicy na nieruchomości, w której prowadzona jest działalność gastronomiczna.
 • Dopuszcza się lokalizację „ogródków zimowych” z zastosowaniem urządzeń grzewczych zasilanych energią elektryczną, paliwami gazowymi, lekkim olejem opałowym lub odnawialnymi źródłami energii (poza zasięgiem koron drzew), wydzielonych obligatoryjne ze wszystkich stron za pomocą tafli szkła o wysokości do 180 cm.
Logo kontrastowe Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem