Przewozy osób

Zasady poruszania się w PK

Istnieje możliwość prowadzenia działalności usługowej w zakresie przewozu osób, przy czym usługi te mogą być świadczone wyłącznie przy wykorzystaniu: pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym dla których wydano identyfikator, pojazdów zaprzęgowych, publicznego transportu zbiorowego i taksówek.

Meleksy

Prowadzenie działalności usługowej w zakresie przewozu osób przy wykorzystaniu pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym dopuszcza się wyłącznie na ulicach określonych w załączniku nr 4 do uchwały.

Link do uchwały

Uchwała określa maksymalną liczbę pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym, które mogą poruszać się po terenie parku kulturowego, która nie może przekraczać 70. Każdy pojazd musi posiadać identyfikator, który wydawany jest na okres roku dla pojazdów wyłonionych w wyniku konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Krakowa. Pojazdy muszą spełniać określone warunki techniczne (potwierdzona sprawność techniczna, wyposażenie w pasy bezpieczeństwa, hamulce, oświetlenie), wizualne (karoseria w kolorze ciemnego beżu, czarna tapicerka, zadaszenie czarne lub przezroczyste), a ich kierowcy nie mogą używać urządzeń nagłaśniających.

Aktualny wzór identyfikatora zezwalającego na wjazd w strefę ograniczonego ruchu w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto

Dorożki

Prowadzenie działalności usługowej w zakresie przewozu osób przy wykorzystaniu pojazdów zaprzęgowych wymaga zawarcia umowy na korzystanie z postoju w Rynku Głównym zgodnie z procedurą SA-42.

Wydział Spraw Administracyjnych
Urząd Miasta Krakowa
ul. Powstania Warszawskiego 10
31-541 Kraków
E-mail: sa.umk@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 93 20

Procedura SA-42 Uzyskanie uprawnienia do wjazdu pojazdu zaprzęgowego oraz zajmowania miejsca na wyznaczonym postoju w Rynku Głównym w Krakowie.

Pełna treść procedury

Urządzenia transportu osobistego

Możliwe jest prowadzenie działalności usługowej w zakresie wypożyczania pojazdów transportu osobistego, przy czym wypożyczanie pojazdów dotyczy wyłącznie rowerów, zaś wypożyczanie pojazdów transportu osobistego dotyczy wyłącznie ich wykorzystania podczas zorganizowanych wycieczek z przewodnikiem, w grupach liczących do 10 uczestników.

Logo kontrastowe Park Kulturowy  Stare Miasto