Przewozy osób

Zasady poruszania się w PK

Istnieje możliwość prowadzenia działalności usługowej w zakresie przewozu osób, przy czym usługi te mogą być świadczone wyłącznie przy wykorzystaniu: pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym dla których wydano identyfikator, pojazdów zaprzęgowych, publicznego transportu zbiorowego i taksówek.

Meleksy

Prowadzenie działalności usługowej w zakresie przewozu osób przy wykorzystaniu pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym dopuszcza się wyłącznie na ulicach określonych w załączniku nr 4 do uchwały.

Link do uchwały

Każdy pojazd musi posiadać identyfikator, który wydawany jest na okres roku dla pojazdów wyłonionych w wyniku konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Krakowa. Pojazdy muszą spełniać określone warunki techniczne, wizualne i inne wymagania, wskazane w załączniku nr 5 do uchwały Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto.

Ponadto pojazdy powinny spełniać wymagania wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności z przepisów ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

W pojazdach nie można używać urządzeń nagłaśniających, za wyjątkiem indywidualnych zestawów słuchawkowych.

Dorożki

Prowadzenie działalności usługowej w zakresie przewozu osób przy wykorzystaniu pojazdów zaprzęgowych wymaga zawarcia umowy na korzystanie z postoju w Rynku Głównym zgodnie z procedurą SA-42.

Wydział Spraw Administracyjnych
Urząd Miasta Krakowa
ul. Powstania Warszawskiego 10
31-541 Kraków
E-mail: sa.umk@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 92 34

Procedura SA-42 Uzyskanie uprawnienia do wjazdu pojazdu zaprzęgowego oraz zajmowania miejsca na wyznaczonym postoju w Rynku Głównym w Krakowie.

Pełna treść procedury

Urządzenia transportu osobistego

Możliwe jest prowadzenie działalności usługowej w zakresie wypożyczania pojazdów transportu osobistego, przy czym wypożyczanie pojazdów dotyczy wyłącznie rowerów, zaś wypożyczanie pojazdów transportu osobistego dotyczy wyłącznie ich wykorzystania podczas zorganizowanych wycieczek z przewodnikiem, w grupach liczących do 10 uczestników.

Logo kontrastowe Park Kulturowy  Stare Miasto