Aktualności

09.10.2020

Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami

Uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zamiaru utworzenia parków kulturowych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków pn.: „Park Kulturowy Nowa Huta” oraz „Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami”.
Logo kontrastowe Park Kulturowy  Stare Podgórze z Krzemionkami