Przewozy osób

Meleksy

Prowadzenie działalności usługowej w zakresie przewozu osób przy wykorzystaniu pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym dopuszcza się wyłącznie na ulicach określonych w załączniku nr 5 do uchwały.

Link do uchwały

Uchwała określa maksymalną liczbę pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym, które mogą poruszać się po terenie parku kulturowego, która nie może przekraczać 40., przy czym liczba pojazdów określonych w załączniku nr 6 d uchwały jako TYP B nie może przekroczyć 10 % liczby pojazdów, dla których wydaje się identyfikator. Ostateczną liczbę przyznawanych identyfikatorów określa Prezydent Miasta Krakowa w drodze zarządzenia.

Każdy pojazd musi posiadać identyfikator, który wydawany jest na okres roku dla pojazdów wyłonionych w wyniku konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Krakowa. Pojazdy muszą spełniać określone warunki techniczne (potwierdzona sprawność techniczna, wyposażenie w pasy bezpieczeństwa, hamulce, oświetlenie), wizualne (karoseria w kolorze ciemnego beżu, czarna tapicerka, zadaszenie czarne lub przezroczyste), a ich kierowcy nie mogą używać urządzeń nagłaśniających.

Dorożki

Prowadzenie działalności usługowej w zakresie przewozu osób przy wykorzystaniu pojazdów zaprzęgowych możliwe jest jedynie w ramach usługi rozpoczynającej się lub kończącej na postoju wyznaczonym w obszarze Starego Miasta.

Logo kontrastowe Park Kulturowy  Kazimierz ze Stradomiem