Artyści uliczni

Zasady prezentacji

Artyści uliczni mogą prezentować swoją twórczość na terenie Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem na podstawie odpowiednio:
– umowy zawartej z Wydziałem Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa (dotyczy: Plac Wolnica), lub uzyskania zezwolenia administratora targowiska miejskiego (za zgodą Gminy Miejskiej Kraków)

Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa
Urząd Miasta Krakowa
ul. Powstania Warszawskiego 10
31-541 Kraków
E-mail: sa.umk@um.krakow.pl
Telefon: (12) 616 92 52

Procedura SA-9 (Pełna treść procedury) – albo decyzji wydanej przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa (dotyczy dróg publicznych i pozostałych terenów)

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Główna siedziba:
ul. Centralna 53
31-586 Kraków
E-mail: sekretariat.dp@zdmk.krakow.pl
Telefon: 12 616 7416
Oddział:
os. Złotej Jesieni 14
31-828 Kraków
Telefon: (12) 616 70 23

Procedura ZDMK-69 (Pełna treść procedury)

Nie dopuszcza się używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na terenie Parku, z dopuszczeniem ich używania w przypadkach określonych w przepisach odrębnych.

Logo kontrastowe Park Kulturowy  Kazimierz ze Stradomiem