Podstawy prawne

Uchwała o Parku Kulturowym Stare Miasto

Plan ochrony PKSM

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Ustawa o drogach publicznych

Uchwała Krajobrazowa

(Tekst jednolity uchwały)

Logo kontrastowe Park Kulturowy  Stare Miasto