Działalność handlowa i usługowa

Działalność handlowa i usługowa

  • Zakaz sprzedaży „z ręki”, za wyjątkiem obszaru targowisk miejskich oraz obszarów, na których realizowane jest przedsięwzięcie plenerowe.
  • Zakaz rozdawania ulotek i nagabywania.
  • Zakaz prowadzenia działalności usługowej o charakterze sprzecznym z moralnością publiczną w lokalu, w którym prowadzona jest działalność handlowa lub usługowa.
  • Zakaz reklamowania działalności handlowej i usługowej poprzez noszenie kostiumów i przebrań, z dopuszczeniem: strojów niesprzecznych z tradycją kulturową Krakowa, noszonych przez osoby znajdujące się bezpośrednio przy wejściu do budynku czy lokalu oraz strojów nawiązujących do tradycji żeglugi śródlądowej, noszonych przez osoby znajdujące się bezpośrednio przy wejściu na statek (w tym noszonych na Bulwarach Wiślanych przez osoby promujące usługi turystyczne lub pasażerskie realizowane przy pomocy statków).
  • Zakaz lokalizowania wolnostojących: bankomatów, automatów sprzedających lub przechowujących towary, automatów przechowujących przesyłki itp.
  • Zakaz wystawiania i oferowania do sprzedaży towarów przed budynkami usytuowanymi od strony przestrzeni publicznej oraz na elewacjach tych budynków, za wyjątkiem kwiatów, owoców, warzyw i książek (na zasadach określonych w uchwale).

Handel w bramach

Zakaz prowadzenia działalności handlowej oraz usługowej w bramach, przejściach i przejazdach do budynków oraz sieniach, za wyjątkiem istniejących pomieszczeń, wydzielonych zgodnie z przepisami odrębnymi oraz przeszklonych ekspozytorów, trwale związanych z budynkiem.

Handel obwoźny

Dopuszcza się handel obwoźny obwarzankami krakowskimi, pamiątkami związanymi z Krakowem lub jego tradycją kulturową oraz wyłącznie na Bulwarach Wiślanych – artykułami spożywczymi, w tym przy użyciu mobilnych historycznych saturatorów. Ograniczenie nie dotyczy targowisk miejskich oraz obszarów, na których realizowane jest przedsięwzięcie plenerowe.

Handel możliwy jest tylko na stoiskach, których forma i kolorystyka zostały pozytywnie zaopiniowane przez Gminę Miejską Kraków (Plastyka Miejskiego).

Dopuszczalne lokalizacje wskazane są w Załączniku nr 3 uchwały (link do uchwały).

UZYSKAJ INFORMACJE:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Główna siedziba:
ul. Centralna 53
31-586 Kraków
E-mail: sekretariat.dp@zdmk.krakow.pl
Telefon: 12 616 7416
Oddział:
os. Złotej Jesieni 14
31-828 Kraków
Procedura ZDMK-25 (link)

Wydział Spraw Administracyjnych
Urząd Miasta Krakowa
ul. Powstania Warszawskiego 10
31-541 Kraków
E-mail: sa.umk@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 93 20
Procedura SA-48 (link)

Plastyk Miasta
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Miasta Krakowa
ul. Wielopole 17 a
31-072 Kraków
e-mail: kd.umk@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 15 55

Mobilne punkty gastronomiczne

Działalność gastronomiczna w formie mobilnych punktów gastronomicznych (w tym tzw. foodtrucków) dopuszczalna jest wyłączenie na obszarach, na których realizowane jest przedsięwzięcie plenerowe oraz w rejonie skrzyżowania ul. św. Wawrzyńca/ul. Wąskiej
i rejonie skrzyżowania ul. Jakuba/ul. Ciemnej (od niedzieli do czwartku, w godzinach 7:00 – 24.00 oraz od piątku do soboty oraz w dni poprzedzające dzień wolny od pracy, w godzinach 7:00 – 01:00).

Zakaz stosowania mobilnych punktów gastronomicznych niejednolitych kolorystycznie, o jaskrawej kolorystyce.

Na mobilnym punkcie gastronomicznym dopuszcza się umieszczenie jednej tablicy reklamowej (oferta gastronomiczna) o powierzchni nieprzekraczającej formatu A3 oraz jednego szyldu o powierzchni nieprzekraczającej 1 m².

Dopuszczalne parasole: czasze jednolite kolorystycznie, białe, beżowe lub szare, bez elementów graficznych i wzorów. Na lambrekinach dopuszcza się zamieszczanie naprzemiennie (w formie napisu lub elementu plastycznego): jednolitego szyldu (logo punktu gastronomicznego lub informacja o prowadzonej działalności) oraz logo sponsora.

Zakaz umieszczania urządzeń gastronomicznych, stoisk handlowych, urządzeń nagłaśniających oraz stosowania podestów i sztucznych wykładzin na terenie przeznaczonym do konsumpcji.

Emisja dźwięku i światła

  • Na obszarze Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem obowiązuje zakaz emisji obrazów, dźwięków i światła, związanych z prowadzoną działalnością handlową lub usługową za pomocą urządzeń emitujących, znajdujących się na zewnątrz obiektów budowlanych jak również znajdujących się wewnątrz obiektów budowlanych, w tym bramach, przejściach i przejazdach do obiektów budowlanych, sieniach a także ogródkach gastronomicznych oraz stoiskach handlu obwoźnego, jeśli emisja skierowana jest przede wszystkim do przestrzeni publicznej, z wyłączeniem przedsięwzięć plenerowych. Przepis stosuje się analogicznie do emisji z urządzeń znajdujących się na statkach.
  • Zakazane jest także podświetlanie witryn, okien, bram, przejść i sieni obiektów w których prowadzona jest działalność handlowa lub usługowa oraz znajdujących się w nich przedmiotów światłem innym niż białe lub zbliżone do białego, w tym także światłem o zmieniającym się natężeniu, błyskowym lub pulsującym.
Logo kontrastowe Park Kulturowy  Kazimierz ze Stradomiem