Podstawy prawne

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Podstawą wprowadzenia przez Radę Miasta Krakowa przepisów dotyczących utworzenia oraz funkcjonowania Parku Kulturowego Nowa Huta jest ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ustawa ta reguluje również kwestię ochrony konserwatorskiej, wykonywanej względem obiektów zabytkowych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie oraz Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie

LINK do treści ustawy (ISAP):
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031621568

Ustawa o drogach publicznych

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych reguluje m.in. kwestię zajęcia pasa drogowego pod prowadzenie ogródków gastronomicznych zlokalizowanych w obszarze dróg publicznych.

LINK do treści ustawy (ISAP):
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19850140060

Ustawa Prawo budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane reguluje kwestie uzyskiwania zgód administracyjnych na prowadzenie robót budowlanych, np. pozwoleń na budowę niezbędnych do uzyskania przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac realizowanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

LINK do treści ustawy (ISAP):
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414

Logo kontrastowe Parki Kulturowe  w Krakowie