Działalność handlowa i usługowa

Handel w bramach

Zakaz handlu i usług w bramach, przejściach i przejazdach do budynków.

Zakaz wystawiania towarów przed budynkami i na ich elewacjach.

Handel Obwoźny

Handel obwoźny dopuszczalny jest wyłącznie certyfikowanymi obwarzankami krakowskimi, pamiątkami związanymi z Krakowem lub kasztanami jadalnymi i tylko w wyznaczonych miejscach wskazanych w Załączniku nr 2 do uchwały (Link do uchwały) , za zezwoleniem zarządcy drogi (ZDMK) albo po zawarciu umowy z Gminą Miejską Kraków (Wydział Spraw Administracyjnych UMK) oraz tyko na stoiskach, których forma i kolorystyka zostały pozytywnie zaopiniowane przez Gminę Miejską Kraków (Plastyka Miejskiego).

UZYSKAJ INFORMACJE:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Główna siedziba:
ul. Centralna 53
31-586 Kraków
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Telefon: 12 616 7416
Oddział:
os. Złotej Jesieni 14
31-828 Kraków
Procedura ZDMK-25 (Pełna treść procedury)

Wydział Spraw Administracyjnych
Urząd Miasta Krakowa
ul. Powstania Warszawskiego 10
31-541 Kraków
E-mail: sa.umk@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 92 34
Procedura SA-48 (Pełna treść procedury)

Plastyk Miasta
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Miasta Krakowa
ul. Wielopole 17a
31-072 Kraków
e-mail: kd.umk@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 15 55

Emisja dźwięku i światła

  • Na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto obowiązuje zakaz emisji do przestrzeni publicznej obrazów, dźwięków i światła, związanych z prowadzeniem działalności handlowej lub usługowej w szczególności za pomocą głośników, wyświetlaczy LCD, wyświetlaczy, taśm i listew LED, neonów i laserów.
  • Zakazane jest także podświetlanie obiektów znajdujących się w witrynach, oknach, bramach, przejściach i przejazdach światłem innym niż białe lub zbliżone do białego, w tym także światłem o zmieniającym się natężeniu, błyskowym lub pulsującym.
  • Nie można również podświetlać w sposób widoczny od strony przestrzeni publicznej okien lokali handlowych i usługowych znajdujących się powyżej parteru za pomocą światła innego niż białe lub zbliżonego do białego i światła o zmieniającym się natężeniu, błyskowym lub pulsującym.
Logo kontrastowe Park Kulturowy  Stare Miasto