Ogródki Gastronomiczne

Co musisz wiedzieć?

Uzyskaj zezwolenie zarządcy drogi:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Główna siedziba:
ul. Centralna 53
31-586 Kraków
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Telefon: 12 616 7416
Oddział:
os. Złotej Jesieni 14
31-828 Kraków

Procedura ZDMK-26 Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację ogródka gastronomicznego
(Pełna treść procedury)

Podpisz umowę z Gminą Miejską Kraków:

Wydział Spraw Administracyjnych UMK
Urząd Miasta Krakowa
ul. Powstania Warszawskiego 10
31-541 Kraków
E-mail: sa.umk@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 92 34

Procedura SA-44 Zawarcie umowy na czasowe udostępnienie miejsca w celu zorganizowania letniego ogródka kawiarnianego/ gastronomicznego w Rynku Głównym, w Małym Rynku, na placu Szczepańskim oraz na placu Wolnica w Krakowie (zw. dalej ogródkiem)
(Pełna treść procedury)

Procedura SA-45 Zawarcie umowy na czasowe udostępnienie miejsca w celu zorganizowania ogródka kawiarnianego/ gastronomicznego w Krakowie poza Rynkiem Głównym, Małym Rynkiem, placem Szczepańskim oraz placem Wolnica w Krakowie (zw. dalej ogródkiem)
(Pełna treść procedury)

Procedura SA-23 Zawarcie umowy na czasowe udostępnienie miejsca w celu zorganizowania zimowego ogródka kawiarnianego/gastronomicznego w Rynku Głównym, w Małym Rynku, na placu Szczepańskim oraz na placu Wolnica w Krakowie (zw. dalej ogródkiem)
(Pełna treść procedury)

Uzyskaj opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków – co do lokalizacji ogródka

Miejski Konserwator Zabytków
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Urząd Miasta Krakowa
ul. Biskupia 18
31-144 Kraków
E-mail: mkz@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 65 00

Uzyskaj opinię Głównego Architekta Miasta – co do lokalizacji ogródka

Główny Architekt Miasta
Wydział Architektury i Urbanistyki
Urząd Miasta Krakowa
Ul. Mogilska 41
31-545 Kraków
e-mail: au.umk@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 11 16

Uzyskaj opinię Plastyka Miasta – co do projektu architektonicznego ogródka

Plastyk Miasta
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Miasta Krakowa
ul. Wielopole 17a
31-072 Kraków
e-mail: kd.umk@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 15 55

Wyposażenie i estetyka:

  • Zachowaniu min. 1,5 m wolnej przestrzeni chodnika umożliwiającej swobodne poruszanie się pieszych,
  • Zachowaniu wolnej przestrzeni skrajni drogowej min. 0,5 m zgodnie z przepisami odrębnymi,
  • Zachowaniu dojścia lub dojazdu do budynków na szerokości bramy wejściowej lub wjazdowej,
  • Utrzymaniu wszystkich elementów wyposażenia ogródka położonych najbliżej dojścia lub wjazdu do bramy – w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od światła bramy,
  • Ogrodzeniu ogródka ze wszystkich stron, z uwzględnieniem niezbędnych wejść i wyjść – w przypadku, gdy szerokość ogródka jest większa niż 1 m,
  • Zakaz stosowania parasoli na przebiegu drogi królewskiej, z wyłączeniem Rynku Głównego,
  • Zakaz umieszczania na terenie ogródka: urządzeń gastronomicznych, stoisk handlowych, urządzeń nagłaśniających oraz stosowania podestów i sztucznych wykładzin,
  • Napisy i elementy plastyczne na parasolach dopuszcza się wyłącznie na lambrekinach – mogą to być umieszczone naprzemiennie; logo firmowe lokalu i sponsora prowadzonej działalności lub informacje o danym lokalu lub preferowanych wyrobach.

Dodatkowo, w Rynku Głównym:

Odległość ogródka od elewacji budynku wyznacza linia brukowana w nawierzchni chodnika wokół Rynku Głównego, a odległość od jezdni w Rynku Głównym nie może być mniejsza niż 0,5 m, przy zapewnieniu dojścia do budynku na szerokości portalu bramy wjazdowej. Ogródek musi posiadać ogrodzenie od strony jezdni.

Logo kontrastowe Park Kulturowy  Stare Miasto