Aktualności

02.12.2020

Uchwała Rady Miasta Krakowa

29 listopada 2020 r. weszły w życie przepisy uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia w Nowej Hucie parku kulturowego (Nr XXIX/757/19 z dnia 20 listopada 2019 r.).

Informacje na temat Parku Kulturowego Nowa Huta można uzyskiwać w godzinach funkcjonowania Urzędu pod numerem telefonu 12 616 15 99.

Granice
Parku Kulturowego
Nowa Huta

Mapa - Granice  Parku Kulturowego  Nowa Huta Mapa kontrastowa - Granice  Parku Kulturowego  Nowa Huta

Kalendarz

1949
Rozpoczęto prace nad budową Nowej Huty
1951
włączono Nową Hutę do Krakowa jako dzielnicę
2004
Wpisanie do Rejestru Zabytków układu urbanistycznego dzielnicy Nowa Huta
2019
powstaje Park Kulturowy Nowa Huta

Kraków

Troska o wspólną
przestrzeń

Dokument Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta, wskazał wyraźnie, że jest to miejsce i przestrzeń kulturowa, która w sposób syntetyczny i wielowątkowy ilustruje historię Polski drugiej połowy XX w. Historię złożoną i niełatwą, bez znajomości której nie można dobrze odczytywać współczesności.
Dzielnica to cenny zespół zabytkowy ukształtowany w drugiej połowie XX w., zarówno w skali urbanistycznej, jak i poszczególnych realizacji architektonicznych. Nowa Huta to wyjątkowy w skali kraju przykład zmagania się rodzimej architektonicznej tradycji modernizmu, z narzuconymi wzorcami socrealizmu oraz późniejszą recepcją stylu międzynarodowego i jego relacji z socmodernizmem. Nowa Huta, to odrębna część żywego, współczesnego miasta, w którym rozwój idzie w parze z dbałością o dziedzictwo materialne i niematerialne, w którym wyrosło silne środowisko samorządowców i regionalistów, miłośników lokalnej tradycji kulturowej.
Logo kontrastowe Park Kulturowy  Nowa Huta