Odpady

Składowanie i magazynowanie odpadów

Na obszarze Parku Kulturowego Nowa Huta obowiązuje zakaz składowania i magazynowania odpadów poza pojemnikami służącymi do czasowego gromadzenia bieżących odpadów stałych, z uwzględnieniem segregacji odpadów w miejscu ich powstawania, zgodnie z przepisami odrębnymi i przepisami prawa miejscowego obowiązującymi w Gminie Miejskiej Kraków;

Zaleganie śniegu

  • W czasie zimy należy wywozić nadmiar śniegu z terenu pl. Centralnego im. Ronalda Reagana z wyłączeniem ulic wokół niego oraz z al. Róż od pl. Centralnego do al. Przyjaźni,
  • Zezwala się na użycie na tym terenie do walki z gołoledzią i oblodzeniem piasku oraz w uzasadnionych wypadkach środków chemicznych takich jak: węglan potasu, chlorek wapnia, produkty na bazie chlorków wapnia i magnezu, w stężeniach spełniających kryteria zawarte w przepisach odrębnych.
Logo kontrastowe Park Kulturowy  Nowa Huta