Aktualności

03.04.2024

Konkurs na przewóz osób pojazdami wolnobieżnymi na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto

Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem Nr 985 z 28 marca 2024 r. ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto.
19.03.2021

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa

Zarządzeniem Nr 691/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2021 r., ogłoszony został konkurs na przewóz osób na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym.

Granice
Parku Kulturowego
Stare Miasto

Mapa - Granice  Parku Kulturowego  Stare Miasto Mapa kontrastowa - Granice  Parku Kulturowego  Stare Miasto

Kalendarz

1978
wpis Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO
1994
zarządzenie prezydenta RP o uznaniu Starego Miasta za pomnik historii
2010
decyzja o utworzeniu Parku Kulturowego Stare Miasto
2011
od 17 czerwca Stare Miasto chronią zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kraków

Troska o wspólną
przestrzeń

Centrum Krakowa to wyjątkowe i unikatowe na skalę świata miejsce. Zachwycają się nim mieszkańcy i turyści, dlatego w sposób szczególny należy o nie skutecznie dbać i otoczyć jak najlepszą ochroną.
Krajobraz kulturowy, zabytki i historyczny układ urbanistyczny Starego Miasta i Plant Krakowskich wraz ze Wzgórzem Wawelskim i jego otoczeniem a także Stradomiem i Kazimierzem od 1978 r. widnieją na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO oraz w rejestrze zabytków. Stare Miasto wraz z Wawelem, Stradomiem, Kazimierzem, Podgórzem, Nowym Światem i Piaskiem zarządzeniem prezydenta RP z 1994 r. zostały uznane ponadto za pomnik historii. Od 17 czerwca 2011 r. tę cenną część miasta chronią także zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto”.
Logo kontrastowe Park Kulturowy  Stare Miasto