Konsultacje społeczne

Wyniki konsultacji społecznych

Na podstawie obserwacji pozytywnych efektów, jakie przyniosło funkcjonowanie Parku Kulturowego Stare Miasto i w odpowiedzi na liczne postulaty mieszkańców, 11 czerwca 2014 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia parków kulturowych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków pn.: „Park Kulturowy Nowa Huta” oraz „Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami”.

W związku z powyższym na zlecenie Prezydenta Miasta Krakowa przygotowany został projekt „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta”. Sporządzenie takiego dokumentu jest wymagane ustawowo dla każdego parku kulturowego.

W oparciu o ustalenia zawarte w powyższym opracowaniu, w maju i czerwcu 2017 r. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadził konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Nowa Huta”.

Raport stanowiący podsumowanie przebiegu i prezentację wyników konsultacji społecznych dostępny jest pod linkiem.

Logo kontrastowe Park Kulturowy  Nowa Huta