Działalność handlowa i usługowa a przestrzeń publiczna

Handel w bramach i przed budynkami

  • Nie ma możliwości prowadzenia działalności handlowej oraz usługowej w bramach, przejściach i przejazdach do budynków frontowych, w tym wystawiania i oferowania w nich do sprzedaży towarów za wyjątkiem istniejących pomieszczeń, wydzielonych zgodnie z przepisami odrębnymi
  • Sprzeczne z prawem jest także wystawianie i oferowanie do sprzedaży towarów przed budynkami frontowymi oraz na elewacjach tych budynków

Emisja dźwięku i światła

  • Na obszarze Parku Kulturowego Nowa Huta obowiązuje zakaz emisji do przestrzeni publicznej dźwięków i światła, związanych z prowadzeniem działalności handlowej lub usługowej. Nie ma przy tym znaczenia czy urządzenia te znajdują się wewnątrz czy na zewnątrz budynków.
  • Nie można też stosować takiej emisji w ogródkach gastronomicznych oraz na stoiskach handlu obwoźnego. Zakazane jest także podświetlanie obiektów znajdujących się w witrynach, oknach, bramach, przejściach i przejazdach światłem innym niż białe lub zbliżone do białego, w tym także światłem o zmieniającym się natężeniu, błyskowym lub pulsującym.
  • Zakazane jest również podświetlanie w sposób widoczny od strony przestrzeni publicznej okien lokali handlowych i usługowych znajdujących się powyżej parteru za pomocą światła innego niż białe lub zbliżonego do białego i światła o zmieniającym się natężeniu, błyskowym lub pulsującym.
Logo kontrastowe Park Kulturowy  Nowa Huta