Ważne informacje

Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem – ważne informacje

Zapisy uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem weszły w życie 1 września 2022 r. Oznacza to, że wszelkie nowe obiekty i elementy zagospodarowania przestrzeni (m.in. tablice i urządzenia reklamowe), które pojawią się na obszarze chronionym, po tej dacie, będą musiały zachować zgodność z zapisami tego dokumentu. Z kolei w odniesieniu do obiektów i elementów już funkcjonujących na tym terenie, nowe regulacje i przepisy będą stosowane dopiero od 1 września 2023 r.

Zasady parku kulturowego obowiązują na terenie:

  • Kazimierza
  • Stradomia
  • części Bulwarów Wiślanych.

Powstanie parku kulturowego na terenie Kazimierza i Stradomia w praktyce oznaczać będzie głównie zmiany wizualne i estetyczne, a wprowadzenie nowych regulacji będzie miało znaczący wpływ m.in. na sposób prowadzenia działalności usługowej i handlowej oraz robót budowlanych, funkcjonowanie ogródków gastronomicznych, estetykę elewacji budynków oraz zasady umieszczania szyldów, tablic i urządzeń reklamowych (również na barkach), a także sposób organizacji przedsięwzięć plenerowych oraz prezentacji artystów ulicznych.

Uchwała porządkuje ponadto kwestię prowadzenia przewozów osób za pomocą meleksów, ogranicza godziny funkcjonowania ogródków gastronomicznych oraz foodtrucków.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 12 616 18 15. Infolinia jest dostępna w godzinach funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa tj. 7:30-15:30.

Zapraszamy do zapoznania się z Informatorem Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem.

Logo kontrastowe Park Kulturowy  Kazimierz   ze Stradomiem