Roboty budowlane

Zanim przystąpisz do robót budowlanych

Sprawdź jakie powinieneś uzyskać zgody i opinie konieczne do otrzymania pozwolenia na budowę lub wykonania zgłoszenia oraz jakie dokumenty są niezbędne do ich uzyskania

Skontaktuj się z:

Miejskim Konserwatorem Zabytków
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Urząd Miasta Krakowa
ul. Biskupia 18
31-144 Kraków
E-mail: mkz@um.krakow.pl
Telefon: 12 616 65 00

Wydziałem Architektury i Urbanistyki
ul. Mogilska 41
31-545 Kraków
Telefon: 12 616 8034
E-mail: au.umk@um.krakow.pl

Sprawdź zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązującego na obszarze, na którym położony jest Twój obiekt budowlany. Upewnij się czy twoje zamierzenie budowlane jest zgodne z przepisami tego planu.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz ich zapisy znajdziesz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMK pod linkiem (https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=412)

Jeśli to konieczne, uzyskaj pozwolenie na budowę lub dokonaj zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Wydział Architektury i Urbanistyki
ul. Mogilska 41
31-545 Kraków
Telefon: 12 616 8034
E-mail: au.umk@um.krakow.pl

Działaj zgodnie z prawem

Przestrzegaj przepisów wprowadzonych na obszarze Parku Kulturowego Nowa Huta:

  • Nie wykonuj robót budowlanych prowadzących do zmian wystroju elewacji, kształtu dachów i wysokości kalenicy jeżeli miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie dopuszczają takich zmian
  • Jeżeli wykonujesz roboty budowlane w granicach wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego dzielnicy Nowa Huta, w tym dokonujesz adaptacji poddaszy, zmieniasz kolorystykę elewację lub wykonujesz roboty związane z termomodernizacją musisz zachować warunki określone w § 3 uchwały PKNH
  • Zachowanie warunków z § 3 uchwały PKNH nie zwalnia Cię od obowiązku przestrzegania ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • Zachowaj i chroń detale architektoniczne oraz tektonikę tynków elewacji budynków
  • Możesz wymienić stolarkę okienną, witryny sklepowe, bramy wejściowe i wjazdowe oraz rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie wyłącznie przy zastosowaniu form nawiązujących do historycznych i przy uzyskaniu zgód właściwych organów (jeżeli są konieczne)
Logo kontrastowe Park Kulturowy  Nowa Huta